Om elbiler

Elbiler har været undervejs i mange år. Faktisk blev en af de første kommercielle elbiler i nyere tid såmænd skabt på dansk grund i 1981, – den såkaldte Hope Whisper”, men egentlig kunne vi være nået meget længere med elbiler end vi er i dag.

Allerede i 1915 var der på verdensplan over 100 producenter af elbiler, og mere end 10.000 elbiler såvel person som lastbiler kørte på vejene.

Hope whisper - Om elbiler

Den populære elbil ‘Hope Whisper’ , der blev lavet i Danmark

 

Så kom der imidlertid gang i olieindustrien, og da motorer på benzin dengang kunne give betydelig mere effekt end tilsvarende el-motorer, og olie på den tid kostede meget lidt, var vejen for brug af fossilt brændstof de næste 100 år lagt.

Intet er imidlertid uforanderligt, og fra at benzin var tæt på lige så billigt og tilgængeligt som vand, er disse parametre i dag ændret til at benzin og diesel nu er meget dyrt, tæt på opbrugt, samt at råoile er et politisk våben og anledning til mere og mere spændte magt og handels kampe mellem de forskellige få udbydere og verdens mange aftagere og forbrugere

Omend benzin og diesel vil have dominansen i en forholdsvis kort tid fremover, vil det dog helt sikkert være nye og alternative fremdrifts midler der vil være aktuelle i de næste mange årtier.

Tesla elbil - Om elbiler

En af de mere nye elbiler Tesla

 

Der eksperimenteres rundt omkring i mange mange alternativer til fossilt brændstof, bla brug af organiske materialer. Desuden ville en effektiv råvare bestemt være atomkraft.
Ingen af disse optioner ser dog ud til at have store chancer, henholdsvis grundet for ringe effekt og henholdsvis pga. politisk og folkelig modvilje.

Da el er et umiddelbart resultat af de nye “gratis” veludviklede energikilder, såsom vind og vand møller, og teknologien inden for elmotorer er meget fremskreden, vil det givetvis være batteri drevne køretøjer vi om 10 år ser på alverdens landeveje.

Der er stadig opgaver at løse med hensyn til “opbevaring” af den el fra vindmøller, som ikke umiddelbart anvendes.
Endnu er det ikke muligt at gemme el i “tanke” til dårlige tider (når det ikke blæser). Ligeså er det et spørgsmål om der skal satses på batterier som, hvis størrelsen bliver væsentlig mindre, man selv skifter hjemme, om de kan skiftes på batteri-skifte-stationer der kan håndtere de megetunge batterier vi kender i dag, eller om man skal have et stort net af “optankningssteder”, eller måske en kombination af disse løsninger.

En sucses kræver desuden at man bliver enig om en standard, samt at denne standard hurtigt udmønter sig i iværksættelse af tankstationer med ENS typer stik landet og for den sags skyld, verden over.

Kinesiske BYD proklamerer at de allerede i år planlægger at opstille ladestationer i Danmark til at opbakke salget af deres deres nye biler. Skønt BYD selvsagt ikke opstller et netværk af eltanke for vores blå og brunes øjnes skyld, er dette selvfølgelig et godt initiativ, men med mindre man på kort sigt vil kunne finde et koncept med ensartede stik eller adapterer, risikerer vi imidlertid at der vil komme en skov af ladestationer der alle hytter deres eget optanknings system.

Et andet firma er “Better Place” som vil kombinere ladeskiftestaioner med optanknings standere. Som batteri kapaciteterne er i dag, lyder denne løsning fra forbrugernes side som det optimale

Strøm - Om elbiler

Da strøm er strøm, vil det i praksis ikke være særlig kompliceret at lukrere på en ladestation til flere forskellige stiktyper, blot der bliver styr på adapterne. Imidlertid kræver det en forholdsvis hurtig overvejelse og klare retningslinjer fra politisk instans, at modvirke at optanknings stederne bliver det rene anarki.

Overvejelserne vil grundlæggende være:

Skal det være staten der står bag el stationer? Eller skal det være Bezin selskaber, eller el selskaber, eller bil producenter? Eller skal vi selv lade hjemmefra, og skifte batterier ude i landet i stedet for at tanke?