Mile omregning

Omregning af mile

I omtale af biler støder man ofte på længdeenheden” Mil / Mile” så du får her en “mile omregnings oversigt”

Det er med at holde tungen lige i munden, for omregningsfaktoren for en mil er ofte forskellig fra land til land.

De mest anvendte er dog:

(Det tal der skal ganges med i forhold til danske kilometer):

  • US og International mil :   1.609
  • Norske og Svenske mil:  10
  • Danske mil:  7.421

1-mil-længdeenhed-Elbiler-dk

Angives en elbil i en amerikansk artikkel således at kunne række 70 miles, er det i danske mål 70 x 1.609 = 112,63 km

Hvis en Norsk test angiver f.eks at en elbil kan køre 13,2 mil på en opladning, er det derimod 13,2 x 10 = 132 km.

For yderligere info om mil, se

.  En mil med Nuser-Elbiler-dk